Tags

,

by Kay Meadors

Ladawan's Shawl1

© Natural State Knits

Ladawan's Shawl2

© Natural State Knits

Ladawan's Shawl3

© Natural State Knits

POST HERE

PATTERN HERE